Miễn phí vận chuyển đối với đơn hàng trên 1.500.000
Nhận giảm giá 10% khi đăng ký nhận tin

Miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 1.500.000

LYOSUS CARD

I. LYOSUS - 'MEMBER, FRIENDS & FAMILY' CARD:

LYOSUS là tên hoạt động có thể đăng kí giúp khách hàng tích luỹ thông qua hoạt động mua sắm tại cửa hàng lẫn trực tuyến nhằm để hưởng ưu đãi theo các chương trình và cấp bậc của LYOS.

LYOS CARD là thẻ tích luỹ khi đã là LYOSUS và có mức chi tiêu trên 4,000,000 đồng.
II. CÁC THANG BẬC 'LYOSUS':

1. 'SILVER' LYOSUS:chi tiêu trên 4,000,000 đồng

- Ưu đãi giảm giá 5% trên tất cả các sản phẩm GENERAL của LYOS. ( Khi mua online nhập mã SILVER vào mục khuyến mãi khi mua sắm trên lyos.vn hoặc chụp hình barcode của thẻ SILVER gửi admin page khi mua sắm trên Instagram và Facebook ).

2. 'GOLD' LYOSUS: chi tiêu trên 15,000,000 đồng

- Ưu đãi giảm giá 5% trên tất cả các sản phẩm SPECIAL của LYOS.
- Ưu đãi giảm giá 10% trên tất cả các sản phẩm GENERAL của LYOS. ( Khi mua online nhập mã GOLD vào mục khuyến mãi khi mua sắm trên lyos.vn hoặc chụp hình barcode của thẻ GOLD gửi admin page khi mua sắm trên Instagram và Facebook ).

3. 'PLATINUM' LYOSUS: chi tiêu trên 35,000,000 đồng

- Ưu đãi giảm giá 10% trên tất cả các sản phẩm SPECIAL của LYOS.
- Ưu đãi giảm giá 15% trên tất cả các sản phẩm GENERAL của LYOS. ( Khi mua online nhập mã PLATINUM vào mục khuyến mãi khi mua sắm trên lyos.vn hoặc chụp hình barcode của thẻ PLATINUM gửi admin page khi mua sắm trên Instagram và Facebook ).

- Được quyền ưu tiên mua trước sản phẩm với hàng chờ riêng trong trường hợp phải chờ lượt.

- Được đặt trước (pre-order) các sản phẩm mới nhất kể cả các sản phẩm COLLAB và SPECIAL của LYOS. Số lượng tối đa 3/loại/màu/mẫu sản phẩm. 

4.'DIAMOND' LYOSUS
: chi tiêu trên 80,000,000 đồng

- Ưu đãi giảm giá 10% trên tất cả các sản phẩm SPECIAL của LYOS.
- Ưu đãi giảm giá 20% trên tất cả các sản phẩm GENERAL của LYOS. ( Khi mua online nhập mã DIAMOND vào mục khuyến mãi khi mua sắm trên lyos.vn hoặc chụp hình barcode của thẻ DIAMOND gửi admin page khi mua sắm trên Instagram và Facebook ).

- Được quyền ưu tiên mua trước sản phẩm với hàng chờ riêng trong trường hợp phải chờ lượt.

- Được đặt trước (pre-order) các sản phẩm mới nhất kể cả COLLABSPECIAL của LYOS. Số lượng tối đa 7/loại/màu/mẫu sản phẩm.

  III. LƯU Ý:

- LYOS có thể tuỳ ý sửa đổi hoặc chấm dứt các điều kiện, quy định, lợi ích và các điều khoản của thành viên.

- Khi thanh toán online hoặc tại cửa hàng, khách hàng vui lòng đem theo thẻ và làm theo hướng dẫn của admin để nhận ưu đãi (đối với PLATINUMDIAMOND, vui lòng mang theo CMND trùng với số đăng kí trên thẻ).

- Các chương trình ưu đãi từ LYOSUS CARD không được cộng dồn hoặc áp dụng thêm các chương trình ưu đãi khác.

- Điểm không có giá trị quy đổi ra tiền mặt.

- Đối với các thành viên từ GOLD LYOSUS trở lên trong năm 2020, năm 2021 sẽ được set ở SILVER LYOSUS ( với điều kiện hoàn trả thẻ 2020).

                                                                                                                                                                                              Trân Trọng

                                                                                                                                                                                           LYOS